Lyhytkin työskentely voi kantaa

Lyhytterapeuttinen työote on työkalupakki kestoltaan rajattuun, joustavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn. Se auttaa niin uransa alussa olevaa kuin kokeneempaakin työntekijää hahmottamaan työnsä kokonaisuutena.

Työotteen lähtökohtana on yksilöllinen räätälöinti. Kun asiakkaan tilanne, hänen vaikeutensa ja voimavaransa nähdään realistisesti ja työskentely kohdistetaan siihen mikä liikkuu, työntekijä voi käyttää kaikkia taitojaan tukevan ja perustellun rakenteen varassa.

Lyhytterapeuttinen työote hyödyntää niin asiakkaan työntekijänkin henkilökohtaisia vahvuuksia. Ei ole kahta samanlaista asiakasta eikä työntekijää. Kun molempien aito potentiaali saadaan käyttöön, lyhytkin yhteinen työskentely voi johtaa kauaskantoisiin muutoksiin.

”Mä oikeasti arvostan tuota sun tapaasi tehdä työtä. Meillä ei töissä pystytä laittamaan rajaa sille keiden tarpeisiin yritetään vastata ja millä tavalla. Työtä on enemmän kuin pystytään tekemään, eikä esimies kykene myöntämään että tekijät vain loppuu kesken. Tuntuu hyvältä kun tulee tänne, ja aika on sen minkä on, ja sitten kun se loppuu niin se loppuu. Ei mitään että sä tulisit vielä ovelle selvittämään jotain, vaan se on sitten siinä. ”

”Olen niin kiitollinen sinulle ja yhteiselle hetkillemme. Mä olen taas olemassa. Näyn, kuulun, tunnen, vaadin ja oon saanut muodon, värin ja olemuksen. Työstettävää jumien kanssa on vielä paljon, mutta tiedän selviäväni siitä, tahdonvoimalla ja uusilla toimintamalleilla.”

ihmiset