Koulutukset

Koulutusta työyhteisöille ja psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisille

HUOM! NÄMÄ SIVUT EIVÄT PÄIVITY ENÄÄ! AJANTASAISET TIEDOT KOULUTUKSISTAMME JA MUISTA LYHYTTERAPEUTTISEN TYÖOTTEEN PALVELUISTA LÖYDÄT OSOITTEESTA http://www.shortum.fi

TERVETULOA SHORTUMIN SIVUILLE!

 

 

 

 

 

Parasta osaamistamme:

JÄSENTELY JA TYÖSKENTELYN KOHDENTAMINEN

 • Mitä tapausjäsentelyyn perustuva työskentely tarkoittaa
 • Miten tapausjäsennys tehdään
 • Miten karttoja ja kirjeitä tehdään ja käytetään hyödyksi

TYÖSKENTELYN RAKENTEET JA PROSESSI

 • Miten tavoitteellinen työskentely käynnistetään
 • Miten työskentelyn kokonaisuus suunnitellaan
 • Miten yksittäiset tapaamiskerrat rakennetaan

KESKIVAIHEEN TYÖSKENTELY

 • Keskivaiheen työskentelyn viisi periaatetta
 • Miten jäsentävää ja kokemuksellisellista otetta yhdistetään keskivaiheen työskentelyssä
 • Miten muutos viedään käytännön elämään
 • Miten hyödynnän tapausjäsennystä työskentelyn alusta loppuun asti

HYVÄN YHTEISTYÖSUHTEEN KIEMURAT

 • Miten hyvä työskentelysuhde rakennetaan
 • Miten tarkastelen työskentelysuhdetta lintuperspektiivistä
 • Vastavuoroisten asetelmien näyttämöllistymät eli transferenssi-ilmiöt
 • Säröt ja katkokset työskentelysuhteessa

TYÖSKENTELYMENETELMIEN SYVENTÄMINEN

 • Karttatyöskentelyn jatkokurssi
 • Kirje- ja kirjoittamistyöskentely

AMMATTILAISENA KEHITTYMINEN JA JAKSAMINEN

 • Sielukas työ – omannäköisen työotteen kehittäminen
 • Miten vältän uupumisen
 • Miten opin hyödyntämään sisäistä työnohjaajaani