Vår bok om korttidsinterventioner

Lyhytterapeuttinen työote -kirjan kansi

Vi har skrivit en bok som är riktad för yrkesmänniskor som jobbar inom mentala hälsan. Boken hjälper de professionella att lära sig hur man jobbar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt när man har en kort tid på sig.

Vi efterlyser skräddarsydda behandligar och öppnar hur man gör en bra fallformulering från ett integrativt perspektiv. Samtidigt ger boken modeller för hur man bygger upp olika långa interventioner för att de ska bli effektiva. Vi ger många konkreta exempel genom boken. Och naturligtvis är boken evidensbaserad. Vi presenterar sådana tekniker som det kan hittas vetenskapligt stöd för.

Del 1

Varför ska man jobba med korttidsinterventioner? När är det möjligt? Vad säger forskningen om allt detta?  Vi beskriver kognitiv-analytisk teori (KAT) och dess begrepp. Inga KAT böcker har ännu publicerats på svenska och vår bok var den första på finska. KAT är en integrativ och relationell terapiform som kom urpsrungligen från England. Googla Ryle!

Del 2

Hur kan man bygga interventioner så att de är ändamålsenliga och fokuserade? Vi beskriver hur hela interventionernas process ser ut samt hur en enskild session ser ut. Vi beskriver hur man startar upp en process, hur formulering sker och hur det styr interventionens olika faser.  Vi beskriver även interventionens slutskede och vad som är vanligt då och hur det bäst hanteras. I den här delen ger vi ex på hur man skriver KAT brev både i reformuleringsfasen samt i avskedsfasen. I boken beskriver vi detaljerat hur man kan skapa visuella kartor (mapping) tillsammans med klienter. De hjälper klienten och yrkesmänniskan att strukturera och synliggöra klientens problematiska förhållningssätt. KAT jobbar inte med ytproblem utan de sätt att relatera som syns i klientens sätt att förhålla sig till andra, till sig själv, mot sitt jobb osv. Genom att hitta upprepande mönster och jobbiga skyddande förhållningssätt får klient möjlighet att befria sig från de gamla och hitta nya, mera adaptiva strategier. I andra delen presenterar vi även hur man utvärderar behandlingens framgång under processen och i slutet. 

Del 3

I den sista delen tar vi upp arbetsrelationen och dess utmaningar. Vi går igenom äkthets, neutralitets, allians och transferensfenomenens betydelse under behandling. Vi erbjuder råd hur man kan jobba med problem som uppstår i relationen. I slutet går vi igenom hur en yrkesmänniska kan sköta om sitt eget mående och resurser och fortsätta utvecklas i ens arbete.  

Kun ostat kirjan tästä, saat sen VIP -hintaan 36 € + lähetyskulut!

”Kirja nostaa esiin sen merkittävän tosiasian, että auttamistyö on erilaisista syistä johtuen varsin usein aikarajallista. Se osoittaa, miten lyhyissäkin hoidoissa on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia johdonmukaisella ja joustavalla työtavalla. Vankka teoriapohja ja tutkimustieto yhdistyvät kirjan luvuissa monipuolisesti eritoten yksilöllisten tapausjäsentelyjen kuvauksissa, joissa keskeisenä kärkenä on sen huomiointi, mikä asiakkaalle on juuri nyt mahdollista ja mikä on hänen tavoitettavissaan.”

Hely Kalska, FT, kouluttajapsykoterapeutti

”Psykoterapiaa käsittelevissä kirjoissa on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on, että ne ovat vaikeaselkoisia ja liian yksityiskohtaisia. Toinen on, että niissä esitellään ongelma ja terapeuttinen interventio, mutta unohdetaan kolmas ja tärkein elementti eli aika. Kirjoissa ei yleensä kerrota, kuinka terapia jatkuu ja miten toimitaan, kun ongelma palaa. Tässä kirjassa ei ole mitään näistä ongelmista. Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola ovat tehneet tärkeän teoksen, joka jokaisen psykoterapeutin ja mielenterveystyötä tekevän kannattaa lukea.”

Teemu Ollikainen, psykoterapeutti, Suomen Psykologiliiton vastaava psykologi

Kenelle kirjoititte tämän kirjan?

Olemme kirjoittaneet tämän kirjan niin tuoreille kuin kokeneille psyykkisen hyvinvoinnin parissa toimiville ammattilaisille. Vasta-alkajille kirja tarjoaa turvallisia rakenteita ja ohjausta ongelmien jäsentämiseen, työskentelysuhteen rakentamiseen ja työskentelyn hahmottamiseen kokonaisuutena. Kokeneemmille työntekijöille kirja voi antaa syventynyttä ymmärrystä siitä, miten työskentely rakennetaan tapausjäsennyksen varaan. Kirjan erityispiirteenä on käytännönläheinen opastaminen työskentelyprosessin kuljettamiseen. Kirja on konkreettinen ja käytännönläheinen olematta keittokirja!

Miksi psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisen kannattaa lukea se?

Kirja avaa askel askeleelta lyhyen työskentelyn rakennetta ja prosessia. Se näyttää, miten sekä psykoterapeuttisia perusperiaatteita että täsmätyökaluna toimivia tekniikoita voidaan hyödyntää räätälöidysti.

Kirja ei tarjoa hokkuspokkus -ratkaisuja. Sen sijaan se antaa suuntaviivat siihen, miten työskentelyä voi rajata ja kohdentaa realistisesti, ja miten suppeissakin puitteissa voi työskennellä turvallisin mielin.  

Vilka vi är

Kati

 

Katri Kanninen

Jag verkligen gillar att följa med hur yrkesmänskor hittar just deras eget sätt att jobba! Jag älskar att både undervisa och handleda. Även forskarsidan lever starkt i mig. Jag doktorerade år 2005. Jag har jobbat med yrkesmänniskor inom många olika områden: socialt arbete, familjearbete, dagvård, arbetspsykologer och psykoterapeuter. Som bäst arbetar jag halvtid vid Åbo Akademi, vårt svenskspråkiga universitet, som klinisk lektor och undervisar blivande psykologer i psykoterapeutiska färdigheter. Resten av tiden jobbar jag som psykoterapeut, handledare och utbildare i eget företag, Akat consulting. Jag jobbar gärna på finska, svenska och på engelska.

Vi träffade med Liisa när vi började studera till psykoterapeuter år -96. Vi båda fortsatte tills vi blev psykoterapeututbildare. I Finland betyder det 7 års studier. Nu har vi lett två 4-åriga psykoterapiutbildningar och lärt oss en hel del. Vi har många år av inspirerande diskussioner och djup vänskap bakom oss. Det kändes nästan tvingande att få det vi förstått oss om terapi inom bokpärmar!

Jag gillar att lära mig nya saker och att vara nybörjare. Förra året började jag att rida och rullskrinna. I år började jag med nybörjargymnastik… Jag lovar er, man får verkligen skratta! Mest av min tid går åt min kära familj och mina fina tre barn.

Liisa Uusitalo-Arola

Jag är ursprungligen en arbets- och organisationspsykolog. Efter många svängningar blev jag till slut en psykoterapeut och en psykoterapeututbildare.  Min bakgrund som arbetspsykolog syns i det att jag alltid har en sida i mig som ser klientarbete utifrån yrkesutövarens/ arbetarens perspektiv.  Jag sätter stort värde på att arbetet ska hållas inspirerande och att man ska må bra i sitt arbete. Speciellt älskar jag att integrera och sammanfatta saker och göra teorin levande.

De sista 13 år jag jobbat inom eget företag som terapeut, arbetspsykolog samt utbildare.

Jag tycks göra allt lite som en hantverkare vare sig det gäller att binda eller skriva en bok eller färga tråd! Det finns en sida av mig som har ett stort behov av tyst verksamhet och reflektion. Bokbindande matchar denna längtan och jag tänker faktiskt lägga ett examen i det i år. Mitt behov för reflektion syns utöver bokskrivande även i det att jag både läser och skriver bloggar.

 

Liisa

 

Ta kontakt

tel.+358 40 7417795 / Katri Kanninen
tel. +35840 7791829 / Liisa Uusitalo-Arola
info@lyhytterapeuttinenote.fi

Tilaa uutiskirjeemme tästä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Viesti